Логін (ЄДРПОУ):
Пароль:

Розкриття квартальної фінансової звітністі на основі МСФЗ для ВАТ та ПАТ!!!

06.09.2012

Дії публічних та відкритих акціонерних товариств при розкритті квартальної фінансової звітності у 2012 році на основі МСФЗ стали основною темою для обговорення на засіданні Комітету НКЦПФР з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку 05 вересня 2012 року.

 

Дії публічних та відкритих акціонерних товариств при розкритті квартальної фінансової звітності у 2012 році на основі МСФЗ стали основною темою для обговорення на засіданні Комітету НКЦПФР з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку 05 вересня 2012 року.
 
Учасники Комітету рекомендували Комісії схвалити інформацію для територіальних управлінь щодо кваліфікації дій емітентів (ПАТ та ВАТ), які відповідно до законодавства зобов’язані розкривати квартальну фінансову звітність на основі МСФЗ, але розкрили її на основі національних стандартів бухгалтерського обліку.
 
Відповідного до вказаної інформації, у разі не розкриття ПАТ квартальної та річної звітності за 2012 рік за МСФЗ, уповноважена особа Комісії за результатами розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів, керуючись пунктами 5 та 10 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», за порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Рішенням ДКЦПФР № 2272 від 01.12.2007 року, застосовує відповідну санкцію та виносить розпорядження про усунення порушення законодавства про цінні папери.